HAHN TROP, s.r.o.

HAHN TROP, s.r.o.

Zámecká 186
747 31 Velké Hoštice
IČ: 25824252
DIČ: CZ25824252

Informace o kanceláři HAHN TROP, s.r.o.

Nabízíme zpracování daňové evidence, účetnictví a přiznání k dani. Možnost zastupování na úřadech. Možnost jednání na dálku (internet, pošta, kurýr)

 

Daňová evidence:

- peněžní deník, pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků, karty ivestičního majetku, záznamní povinnost k DPH, účetní závěrku a daňové přiznání.

 

Účetnictví:

- hlavní kniha, účetní deník, kniha pohledávek a závazků, karty investičního majetku, záznamní povinnost k DPH, výsledovka, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, daňové přiznání.

 

Personální a mzdové agendy:

- vedení mzdové agendy, zpracování přehledu pro Českou správu soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, nástup a výstup zaměstnance (včetně smluv), roční zúčtování mezd, potvrzení pro úřady (zaměstnanci).

 

Daně - daňová přiznání:

- fyzických osob,

- právnických osob,

- DPH,

- silniční daň

 

Více informací a přesné kalkulace cen s Vámi ráda vyřeším přiosobním jednání!

 

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Pavlina Hahnova

 

Cena za služby HAHN TROP, s.r.o.

dle ceníku. 

 

Kde nás najdete?